ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH
ACCUEIL | UNIVERSITÉ DE CHYPRE | INDEX A à Z | CONTACT
Soumission de demandes

Formulaire d'inscription à la Bibliothèque

Demande de carte universitaire d’usager externe pour photocopies par des non-membres de la Bibliothèque

Rappel

Prêt inter-bibliothèques

Διδακτορικές Διατριβές - Κατάθεση στη Βιβλιοθήκη

Εισηγήσεις για αγορά υλικού από ακαδημαϊκό προσωπικό

Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού, από όλους τους χρήστες της ΒΠΚ (πανεπιστημιακή κοινότητα και εξωτερικούς χρήστες)

Έντυπο δωρεάς υλικού προς τη Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη - εισηγήσεις, παράπονα, σχόλια κτλ.

Collection du prêt réservé (applicable au personnel académique)