Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Μια Ευρωπαϊκή διάκριση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 
για την
επέκταση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες

 

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου επιλέχτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP ως περίπτωση καλύτερης πρακτικής χρήσης της τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους τομείς

Το BEEP είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μέρος τους προγράμματος IST , που στοχεύει στην εύρεση και προαγωγή των περιπτώσεων καλύτερης πρακτικής χρήσης της τεχνολογίας σε αυτά τα τέσσερα πεδία-κλειδιά, τα οποία ενδυναμώνουν την θέση της Ευρώπης παγκοσμίως.
(
http://www.beepknowledgesystem.org/Search/ShowCase.asp?CaseTitleID=424&CaseID=741)

Υπόβαθρο

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του προγράμματος TESTLAB καμία βιβλιοθήκη στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα, προσέφερε υπηρεσίες πληροφόρησης σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες. Σε μια περίπτωση όπου μια τυφλή σπουδάστρια προσπάθησε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Κύπρου, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές της λόγω της πλήρους έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού και υπηρεσιών για τυφλούς.

Χρονική περίοδος

2000-2001

Γεωγραφική τοποθεσία

Κύπρος

Βασικοί συνεισφέροντες

Πανεπιστήμιο της Κύπρου/Βιβλιοθήκη
Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας/Βιβλιοθήκη
Polyplano Euroconsultants (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο
Linz/i3s3 και Πανεπιστήμιο του Graz/Βιβλιοθήκη (Αυστρία)
Ομοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς (Ολλανδία)
Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Βασικοί επωφελούμενοι

600 τυφλοί και μερικώς βλέποντες στην Κύπρο

Στόχοι

Η εγκατάσταση προσαρμοσμένων τερματικών σταθμών και η οργάνωση των υπηρεσιών πληροφόρησης για τυφλούς ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τύπος και χρήση των ICT

Διαδίκτυο

Πηγές (εκτός από τις ICT)

Περίπου 16.781,53 Ευρώ

Δραστηριότητες

Εγκατάσταση δύο τερματικών σταθμών εργασίας PC με προσαρμοσμένο εξοπλισμό στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ι. Προσαρμοσμένος σταθμός εργασίας για τυφλούς χρήστες
ΙΙ. Προσαρμοσμένος σταθμός εργασίας για χρήστες με σοβαρά προβλήματα οράσεως.
Επέκταση και προσαρμογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου προκειμένου να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των τυφλών χρηστών, καθώς και αυτών με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αποτελέσματα

  • Τα αποτελέσματα του προγράμματος συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Εγκατάσταση δύο προσαρμοσμένων τερματικών σταθμών στη Βιβλιοθήκη, ενός για τυφλούς χρήστες και ενός για χρήστες με σοβαρά προβλήματα όρασης.

  • Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τυφλούς χρήστες.

  • Προσαρμογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου προκειμένου να είναι προσιτή στους τυφλούς χρήστες.

  • Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με δυνατότητες που παρέχονται στους τυφλούς χρήστες από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μαθήματα και συμπεράσματα

Η εφαρμογή των κατάλληλων ICT (προσαρμοσμένοι τερματικοί σταθμοί) σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα (προσδιορισμός ή/και ετοιμασία) ψηφιακού περιεχομένου και την κατάρτιση των εμπλεκομένων ατόμων (προσωπικό βιβλιοθηκών και τυφλοί χρήστες), έχει ως αποτέλεσμα την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη δυνατότητα πρόσβασης των τυφλών στην ανώτερη εκπαίδευση.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy