Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

"ACCELERATE: Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 
και Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες"
Φωτογραφικό Υλικό από την Ημερίδα 


Προεδρείο Ημερίδας


Ανδρέας Δημητρίου, Αντιπρύτανης  Πανεπιστήμιο Κύπρου


Χρηστάκης Νικολαΐδης,  Γενικός Γραμματέας Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών


Δέσποινα Καραχλάνη, Polyplano Euroconsultants (Θεσσαλονίκη)


Bruno Sperl, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Karl Franzens, Graz


Mario Batusic, Πανεπιστήμιο Johannes Kepler, Linz


Μarian Oosting, Ομοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς, Ολλανδία


Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου


Νεκτάριος Παΐσιος, (φοιτητής) Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρουσίαση-επίδειξη χρήσης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy