Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Κυπριακή Βιβλιοθήκη  

Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών  

«Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα»  

Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2001 9:30 - 17:00  
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Πρόγραμμα

09:00 - 09:30   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 09:30 – 10:00    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γεώργιος Γεωργής, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης  
Σάββας Πετρίδης, Γραμματέας Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών
Βιβλιοθηκαρίων  
Πρόδρομος Προδρόμου, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Ουράνιο Ιωαννίδη

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Αργυρός Κωνσταντίνου, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης

10:00

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίο
Χρήστος Λάζος, Διευθυντής του ΕΚΕΒΙ

10:30

Δημόσιες Βιβλιοθήκες : Εμπειρία συνεργασιών στην Ελλάδα (κείμενο PDF)
Κατερίνα Χατζοπούλου, Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

11:00

Εθνική Βιβλιοθήκη - νέα ψηφιακή εποχή  (κείμενο PDF)
Γιώργος Μπώκος, Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

11:30

Διάλειμμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

             

Συντονιστής:Ιωάννης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

12:00

Ιστορία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών : κοινωνικές και πολιτικές πτυχές
Γιώργος Γεωργής, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης  

12:30

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη στον 21ο Αιώνα  (κείμενο PDF)
Αντώνης Μαραθεύτης, Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης  

13:00

Προοπτικές Συνεργασίας των Κυπριακών Βιβλιοθηκών  (κείμενο PDF)
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

13:30

Γεύμα

TΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής:Ιωάννης Χασιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15:30

Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών  (κείμενο PDF)
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Λειτουργός Προγραμματισμού Α΄, Γραφείο Προγραμματισμού

16:00

Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Cyprus Library Network)  (κείμενο PDF)
Μίνα Χαραλάμπους, Συντονίστρια Δικτύου Κυπριακών Βιβλιοθηκών

16:30

Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο  (κείμενο PDF)
Αντρέας Σάββα, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκαρίων

17:00 Πορίσματα Συνεδρίου (κείμενο PDF)
________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy