Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Κυπριακή Βιβλιοθήκη  

Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

«Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο αιώνα»

Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2001, 9:30 - 17:00  
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

 Πορίσματα Συνεδρίου

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, το πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο αιώνα». Στο Συνέδριο , που οργάνωσε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, πήραν μέρος περί τους 130 συνέδρους, Διευθυντές Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθηκονόμοι, εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Δημοτικών, Κοινοτικών, Κολλεγιακών και Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Στο Συνέδριο κατατέθηκαν οχτώ πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

 1. Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Εμπειρία συνεργασιών στην Ελλάδα (Κατερίνα Χατζοπούλου)
 2. Εθνική Βιβλιοθήκη-Νέα ψηφιακή εποχή (Γιώργος Μπώκος)
 3. Ιστορία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών:κοινωνικές και πολιτικές πτυχές (Γιώργος Γιωργής)
 4. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη στον 21ο αιώνα (Αντώνης Μαραθεύτης)
 5. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι προοπτικές συνεργασίας των Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Φίλιππος Τσιμπόγλου)
 6. Η αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες των Κυβερνητικών Υπηρεσιών (Αλέξανδρος Αλεξάνδρου)
 7. Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Μίνα Χαραλάμπους)
 8. Το δίκτυο Βιβλιοθηκών Υγείας στην Κύπρο (Αντρέας Σάββα)

Από τις πιο πάνω εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε εξάγονται τα εξής πορίσματα:

 1. Η ηλεκτρονική εποχή και το ίντερνετ δεν κατάργησαν τις βιβλιοθήκες. Χιλιάδες τίτλοι εκδίδονται κάθε χρόνο. Υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των βιβλιοθηκών στη νέα τεχνολογία.
 2. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (43) και οι Δημοτικές-Κοινοτικές (686) εργάζονται για τους ίδιους στόχους και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και δυσκολίες.
 3. 3000 σχολεία στην Ελλάδα δεν διαθέτουν Βιβλιοθήκη. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με κινητές βιβλιοθήκες.
 4. Ο μεγάλος όγκος της πληροφόρησης απαιτεί από τις βιβλιοθήκες εξειδικευμένα εργαλεία. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ο μεσάζων μεταξύ αναγνώστη και πληροφορίας.
 5. Στη νέα περίοδο της «κοινωνίας της πληροφορίας» η συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών γίνεται βασικός παράγοντας αναβάθμισης και προόδου.
 6. Χρειάζεται:

α) Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής
β)Πρόσβαση στην πληροφόρηση
γ)Νέες υπηρεσίες προς τους χρήστες
δ)Ψηφιοποίηση
ε)Ενίσχυση της ανάγνωσης
στ)Συνεργασίες
ζ)Εθνική πολιτική Βιβλίου

 1. Στόχος μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι η συλλογή όσο το δυνατό μεγαλύτερου υλικού για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα
 2. Πρέπει και η Εθνική Βιβλιοθήκη να προσαρμοστεί στη νέα ψηφιακή εποχή και να γίνει συνδυασμός της ψηφιακής με τη συμβατική Βιβλιοθήκη
 3. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

α) εξυπηρετεί 3.800 χρήστες-μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και 700 εξωτερικούς. Περιλαμβάνει 220.000 βιβλία, 3.500 τίτλους περιοδικών, πρόσβαση σε 3.500 ηλεκτρονικά περιοδικά και σε 200.000 ηλεκτρονικά βιβλία
β) Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 17 άτομα από τους οποίους οι μισοί είναι βιβλιοθηκονόμοι και εργάζονται και 17 φοιτητές με μερική απασχόληση.
γ) Συμμετέχει στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)
δ) Παρέχει συστηματική επιμόρφωση του προσωπικού
ε) Παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

 1. Ο Νόμος 51/87 με βάση τον οποίο ιδρύθηκε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη δεν υλοποιήθηκε πλήρως με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ο θεσμός της Βιβλιοθήκης
 2. Από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη προσωπικού και επομένως η αδυναμία ψηφιοποίησης του υλικού και η ακαταλληλότητα του χώρου
 3. Χρειάζεται να αναπτυχθεί μια Κρατική πολιτική βιβλίου και Βιβλιοθηκών, να γίνει συντήρηση του υλικού σε συνεργασία με το Κρατικό Αρχείο, να γίνει ενιαία σύνδεση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και προπάντων να αυτονομηθεί η Βιβλιοθήκη για υλοποίηση του οράματος του 1987.
 4. Το Φεβρουάριο του 2000 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προωθήσει την αξιοποίηση του λογισμικού συστήματος βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Την ομάδα υποστήριξης των βιβλιοθηκών που θα εγκαταστήσουν το ΑΒΕΚΤ ανέλαβαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 5. Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι σε διαπραγμάτευση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τη δωρεάν διανομή όλων των υποσυστημάτων του ΑΒΕΚΤ.
 6. Το Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών (CLN) ιδρύθηκε το 1996. Αποτελείται από 20 εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα και έχει σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση δικτύου βιβλιοθηκών για την προώθηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών καθώς και με συναφή ιδρύματα του εξωτερικού.
 7. Το δίκτυο Βιβλιοθηκών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί στη βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου και προσφέρει βιβλιογραφικές πληροφορίες και άρθρα σε ιδιωτικούς και κρατικούς γιατρούς.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy