Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      


Y
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Ημερίδα

«TEL-ME-MOR : Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη - Έρευνα - Κοινωνία της Πληροφορίας»

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την Ημερίδα ,
Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005,
στις 9.30 π.μ.
στη Δημοσιογραφική Εστία,
στη Λευκωσία.
Τηλ. Επικοινωνίας:
(22) 303180, (22) 676118

Πρόγραμμα
Συντονιστής: Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου [pdf]
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: TEL-ME-MOR και Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη
09:30 – 10:00

«Εισαγωγή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEL-ME-MOR και
παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης(The European Library

Αντώνης Μαραθεύτης,
Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην έρευνα και εκπαίδευση

10:00 – 10:30

«Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από τη Θεωρία
στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου»

Ανδρέας Κ. Ανδρέου
Μάριος Ζέρβας
Πανεπιστημίου Κύπρου
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευκαιρίες για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για τα Νέα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10:30 – 11:00

«Ευκαιρίες συμμετοχής Κυπρίων σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα»

Μαριλένα Παρασκευά, Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

11:00 – 11:30 Διάλειμμα
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο
11:30 – 11:50

«Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ : συγκριτικά στατιστικά στοιχεία»

Παντελής Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Στατιστικής Α΄,
Στατιστική Υπηρεσία

11:50 – 12:10

«Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου»

Ανδρέας Μαλλούππας,
Προϊστάμενος Έρευνας,
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

12:10 – 12:30

«H Ερευνητική Δραστηριότητα στο Cyprus College ως στόχος Ποιοτικής Ακαδημαϊκής προσφοράς στην κοινωνία» [pdf]

Αντώνης Θεοχάρους,
Διευθυντής Γραφείου Υποστήριξης Έρευνας,
Cyprus College

12:30 – 12:50

«To Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege»

Κυριάκος E. Γεωργίου,
Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης,
Intercollege

12:50 – 13:10

« Η Έρευνα στο Κολλέγιο Φίλιπς»

Αναστάσιος Κουνούδης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Κολλέγιο Φίλιπς (Philips College)

13:10

Συζήτηση και Πορίσματα Ημερίδας [pdf]

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy