Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

L'Année Philologique (EBSCO)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων L’Annee philologique, που δημοσιεύεται από τη Societe Internationale de Bibliographie Classique, είναι μια εξειδικευμένη βιβλιογραφική βάση δεδομένων επιστημονικών έργων που σχετίζονται με κάθε πτυχή του αρχαίου ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού. Τα θέματά της είναι η ελληνική και λατινική λογοτεχνία και γλώσσα, ενώ περιλαμβάνει και πρωτοχριστιανικά κείμενα και κείμενα πατρολογίας, η ελληνική και η ρωμαϊκή ιστορία, τέχνη, αρχαιολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, μυθολογία, μουσική, επιστήμη και άλλες επιστημονικές υποειδικότητες, όπως η νομισματολογία, η παπυρολογία και η επιγραφολογία. Με περισσότερα από 810.000 αρχεία, η L’Annee philologique περιλαμβάνει παραπομπές προς άρθρα περιοδικών και βιβλία, με περιλήψεις στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά ή στα Ιταλικά. Περιλαμβάνει όλους τους τόμους του anual index, αρχίζοντας με τον τόμο Ι που δημοσιεύθηκε το 1928.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy