Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία [Ελεύθερης Πρόσβασης]

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση αυτή αποτελείται από επιστημονικές σειρές βιβλίων. Οι σειρές αυτές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την επιστημονική επιτροπή του ΝΑΤΟ, που στοχεύει στη διάδοση της προηγμένης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, με σκοπό την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων. Οι σειρές αυτές είναι:

NATO ASI SERIES
A. Life Sciences
B. Physics
C. Mathematical and Social Sciences
D. Behavioural and Social Sciences
E. Applied Sciences
F. Computer and Systems Sciences
G. Ecological Sciences
H. Cell Biology
I. Global Environmental Change

PARTNERSHIP SUB-SERIES
1. Disarmament Technologies
2. Environmental Security
3. High Technology
4. Science and Technology Policy
5. Computer Networking

Συνεπεία της αναδιάρθρωσης του προγράμματος επιστήμης του ΝΑΤΟ το 1999, η σειρά επιστήμης του ΝΑΤΟ έχει αναδιοργανωθεί και οι νέοι τόμοι θα ενσωματωθούν στην ακόλουθη αναθεωρημένη δομή υπο-σειρών:

I. Life and Behavioural Sciences
II. Mathematics, Physics and Chemistry
III. Computer and Systems Sciences
IV. Earth and Environmental Sciences
V. Science and Technology Policy

Κάθε τόμος περιέχει τα πρακτικά όλων των εισηγήσεων και ο τίτλος κάθε τόμου είναι και το θέμα της κάθε επιστημονικής συνεδρίασης.

Χρονική περίοδος: 1979 - σήμερα

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy