Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Bibliography of the History of Art (BHA)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων Bibliography of the History of Art (BHA) είναι μία διεθνής επιστημονική πηγή για την ιστορία της τέχνης. Καλύπτει σύγχρονη λογοτεχνία από το 1973 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης εικαστικές τέχνες σε όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, αρχιτεκτονική), διακοσμητική και εφαρμοσμένη τέχνη, φωτογραφική και σύγχρονα νέα μέσα, πτυχές εικαστικής τέχνης στις ερμηνευτικές τέχνες. Το BHA περιλαμβάνει ευρωπαϊκή τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αμερικανική τέχνη από την άφιξη των Ευρωπαίων μέχρι σήμερα, χριστιανική και/ή ευρωπαϊκή αποικιακή τέχνη στην Μικρά Ασία, Αφρική, Ινδία, την Άπω Ανατολή και Αυστραλία. Το BHA καλύπτει πολλά είδη εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, άρθρων από περιοδικά και καταλόγων.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy