Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Citation Index

Web of Science ή Citation Index (Institute for Scientific Information)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Το Web of Science (Citation Index) αποτελεί συλλογή βάσεων δεδομένων βιβλιογραφικών αναφορών οι οποίες αντλούνται από χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά. Οι πληροφορίες για κάθε περιοδικό περιλαμβάνουν τον κατάλογο παραπομπών του άρθρου (τη βιβλιογραφία του) και έτσι μπορεί κάποιος να αναζητήσει στη βάση άρθρα που παραπέμπουν σε κάποιο συγκεκριμένο συγγραφέα ή έργο.

Οι προσβάσιμες βάσεις δεδομένων είναι:

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy