Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Citation Index

Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Web of Science)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Το Social Sciences Citation Index είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων, με περιλήψεις που μπορούν να αναζητηθούν. Καλύπτει δημοσιεύματα περιοδικών που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών. Αποδελτιώνονται περισσότερα από 1,725 περιοδικά, σε 50 κλάδους. Περιλαμβάνονται επίσης επιλεγμένα κείμενα από 3,300 επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά από όλο τον κόσμο.

Aνήκει στη συλλογή βάσεων του Web of Science ή Citation Index (Institute for Scientific Information).

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy