Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Cambridge Scientific Abstracts (εξυπηρετητής  στη Βρετανία)

(CSA εξυπηρετητής στις  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Αμφότεροι εξυπηρετητές προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Σύνδεση στο πλήρες κείμενο

Πρόσβαση σε 40+ βάσεις δεδομένων, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 11 θεματικές κατηγορίες:

 • Aerospace Sciences

 • Agricultural Sciences
 • Aquatic Sciences
 • Arts & Humanities
 • Biological & Medical Sciences
 • Computer Technology
 • Earth & Environmental Sciences
 • Engineering Specialties
 • Market Research
 • Materials Science
 • Social Sciences
 • Alphabetical List

Με την πρόσβαση σας στο CSA επιλέξτε  "Alphabetical List"  για να παρουσιαστεί αλφαβητικός κατάλογος όλων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων.

Παρέχεται σύνδεση στο πλήρες κείμενο των άρθρων εάν αυτά είναι διαθέσιμα και εάν το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο αποτελεί συνδρομή της ΒΠΚ.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy