Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Current Index to Statistics Extended Database (CISED)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Το Current Index to Statistics είναι ένα βιβλιογραφικό ευρετήριο εκδόσεων στατιστικής και σχετικών κλάδων. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία για τα πιο κάτω είδη κειμένων, ξεκινώντας από το 1974 ή με το πρώτο τεύχος του περιοδικού: (α) όλα τα περιεχόμενα περισσοτέρων των 100 βασικών περιοδικών, (β) επιλεγμένα άρθρα από το 1974 από περίπου 900 επιπρόσθετα περιοδικά σε τομείς σχετικούς με τη στατιστική, (γ) περίπου 8,000 βιβλία στατιστικής εκδεδομένα από το 1974 και μετά.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]

[ Χάρτης Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Κύπρου ]

[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy