Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Academic Search Premier (EBSCO)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων πλήρους κειμένου

Η βάση δεδομένων Academic Search Complete,, περιέχει περισσότερα από 5.300 περιοδικά πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένων 4.400 έγκριτων περιοδικών. Εκτός από πλήρες κείμενο, η συγκεκριμένη βάση δεδομένων προσφέρει ταξινομημένα στο ευρετήριο και περιλήψεις για περισσότερα από 9.300 περιοδικά και συνολικά 10.900 εκδόσεις συμπεριλαμβανομένων μονογραφιών, αναφορών, πρακτικών συνεδρίων κ.λπ. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περιεχόμενο σε μορφή PDF που χρονολογούνται από το 1865, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των τίτλων πλήρους κειμένου διατίθενται σε μορφή PDF (με δυνατότητα αναζήτησης). 

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση προσφέρεται στo πλαίσιo της κοινοπραξίας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Κύπρου (ΣΚΑΒ) και είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυομέσω της σελίδας της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy