Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Avery Index to Architectural Periodicals (EBSCO)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων Avery Index to Architectural Periodicals, δημιουργήθηκε από το Getty Research Institute και περιέχει σύγχρονη βιβλιογραφία στους τομείς της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου στις Η.Π.Α. Το ευρετήριο καλύπτει διεθνή, ακαδημαϊκή και περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων από επιστημονικές ενώσεις, κρατικά και περιφερειακά περιοδικά των Η.Π.Α., καθώς και σημαντικές σειρές εκδόσεων από το χώρο της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου στην Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία.    

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση προσφέρεται στo πλαίσιo της κοινοπραξίας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Κύπρου (ΣΚΑΒ) και είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυομέσω της σελίδας της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy