Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Health Source - Consumer Edition (EBSCO)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων Health Source: Consumer Edition αποτελεί την πλουσιότερη συλλογή πληροφοριών για την υγεία του καταναλωτή που διατίθεται σε βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν πολλά θέματα σχετικά με την υγεία, όπως οι ιατρικές επιστήμες, οι επιστήμες των τροφίμων και η διατροφή, η φροντίδα των παιδιών, η αθλιατρική και η γενική υγεία. Περιλαμβάνει περισσότερα από 130 περιοδικά πλήρους κειμένου για την υγεία του καταναλωτή. Η βάση ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. 

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση προσφέρεται στo πλαίσιo της κοινοπραξίας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Κύπρου (ΣΚΑΒ) και είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο μέσω της σελίδας της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy