Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Emerald Engineering (Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι το Σεπτέμβριο 2006)

Η βάση δεδομένων Emerald Engineering αποτελεί πηγή πληροφοριών για τους μηχανικούς σε τέσσερις σημαντικούς θεματικούς τομείς: Προηγμένη Αυτοματοποίηση, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Ηλεκτρονική Κατασκευαστική και Συσκευασία και Επιστήμη Υλικών και Τεχνολογία. Ο κάθε τομέας επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα ειδίκευσης για να εξασφαλίσει μέγιστη σχετικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy