Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

FRANCIS

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η FRANCIS είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία καλύπτει θέματα ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών. Τομείς που καλύπτονται: Τέχνη, Ιστορία της τέχνης, Ψυχολογία, Επιστήμη της πληροφόρησης, Διοίκηση, Λατινική Αμερική, Αρχαιολογία, Εθνολογία, Γεωγραφία, Διοίκηση επιχειρήσεων, Ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας, Ιστορία και επιστήμη της θρησκείας, Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Προïστορία και Πρωτοïστορία, Κοινωνιολογία, και Εκπαίδευση. Οι αναφορές περιλαμβάνουν άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων, βιβλία, και διδακτορικές διατριβές.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy