Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Index of Christian Art

Η βάση δεδομένων Index of Christian Art είναι μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων της μεσαιωνικής τέχνης, με περισσότερες από 23,000 εγγραφές πλήρες κειμένου αρχίζοντας  από τους πρώιμους αποστολικούς χρόνους μέχρι το 1400 μ.Χ. και με περισσότερες από 60,000 εικόνες.

Κάθε έργο, αναλόγως της καλλιτεχνικής εκφράσεως, μπορεί να έχει μέχρι και πενήντα διαφορετικά ταξινομικά πεδία συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όπως τοποθεσία/ιδιοκτησία, ημερομηνία, σχολή, στυλ κ.τ.λ. Το θεματικό περιεχόμενο κάθε έργου είναι ταξινομημένο με ένα ή περισσότερους από 12,165 θεματικούς όρους που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία ογδόντα-πέντε χρόνια από το Ευρετήριο και επίσης κάθε έργο συνοδεύεται από μία πλήρης περιγραφή.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy