Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

JCR-Journal Citation Reports (Impact Factor)

Στατιστική βάση δεδομένων

Το Journal Citation Reports είναι μία βάση δεδομένων η οποία δίνει τη δυνατότητα για αξιολόγηση και σύγκριση περιοδικών με τη χρήση πληροφοριών για αναφορές. Περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 7.500 ακαδημαϊκά περιοδικά και περιοδικά τεχνικής φύσης που προέρχονται από πέραν των 3.300 εκδοτών σε περισσότερες από 60 χώρες. Kαλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Το Journal Citation Reports παρέχει πληροφορίες για τα περιοδικά σε κάποιο κλάδο στα οποία γίνονται αναφορές πιο συχνά, τα περιοδικά με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο σε κάποιο κλάδο, και τα μεγαλύτερα περιοδικά σε κάποιο κλάδο.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

 
________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy