Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

POIESIS (Review of Metaphysics) (για πρόσβαση επικοινωνήστε τηλ. 22894449, 22892089)

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων πλήρους κειμένου

βάση προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός αυξανόμενου αριθμού περιοδικών φιλοσοφίας. Κάθε λέξη σε κάθε διαθέσιμο τεύχος μπορεί να αναζητηθεί, περιλαμβανομένων χιλιάδων άρθρων, κριτικών βιβλίων, και καταλόγων διατριβών, καθώς και περιλήψεων, υποσημειώσεων, και βιβλιογραφικών καταλόγων. Η βάση περιλαμβάνει δεκάδες περιοδικά που εκδίδονται από φιλοσοφικούς συνδέσμους, τμήματα, πανεπιστημιακούς και εμπορικούς εκδότες, σε πολλές χώρες. Περιλαμβάνονται περισσότερα από 750 τεύχη και 100,000 σελίδες κειμένου από 48 περιοδικά.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης  και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy