Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

REAXYS - «υποστηρίζεται από το ΙΠΕ και το Ταμείο της Ε.Ε. για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) μέσω του έργου ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0308/02»

Το Reaxys παρέχει πρόσβαση σε μια εκτενή συλλογή οργανικών, organo-metallic, και ανόργανων στοιχείων χημείας. Η βάση επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση στοιχείων για χημικές ενώσεις, βιβλιογραφικά στοιχεία και χημικές αντιδράσεις. Περιέχει πληροφορίες από 3800 περιοδικά και διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τα διάφορα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Το περιεχόμενο της βάσης προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές:

  • Το εγχειρίδιο Beilstein
  • Το εγχειρίδιο Gmelin
  • Επιλεγμένη λογοτεχνία από 1772 μέχρι σήμερα
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας οργανικής χημείας και βιολογικής επιστήμης από τις ΗΠΑ (από το 1976), τον κόσμο και τις ευρωπαϊκές (από το 1978) δημοσιεύσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Το Reaxys ενημερώνεται μηνιαία.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του INTERNET μέσα από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy