Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρ\όσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

RIBA British Architectural Library Catalogue Online [ Ελεύθερης πρόσβασης ]

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων RIBA British Architectural Library Catalogue Online αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • Ευρετήριο για 300 από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά περιοδικά τα οποία βρίσκονται στην βιβλιοθήκη RIBA
  • Κατάλογο βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού
  • Κατάλογο φωτογραφικού υλικού της βιβλιοθήκης RIBA
  • Κατάλογο αρχιτεκτονικών σχεδίων και της συλλογής χειρογράφων της βιβλιοθήκης RIBA
  • Βιβλιογραφική βάση για αρχιτέκτονες

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2012 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy