Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

   

Πνοή
1928
Αθήνα

Έτος Α’ τεύχη 1-12 (Οκτώβριος 1928 - Οκτώβριος 1929)

Έτος Β’ τεύχη 13-17 (Νοέμβριος 1929 - 1930)

Έτος Α’ τεύχη 1-12 (Οκτώβριος 1928 - Οκτώβριος 1929)

Τεύχος 1 (Οκτώβριος 1928)

Τεύχος 2 (25 Νοέμβριος 1928)

Τεύχος 3 (25 Δεκέμβριος 1928)

Τεύχος 4 (Φεβρουάριος 1928)

Τεύχος 5 (Μάρτιος 1929)

Τεύχος 6 (Απρίλιος 1929)

Τεύχος 7 (Μάιος 1929)

Τεύχη 8-9 (Ιούνιος - Ιούλιος 1929)

Τεύχη 10-11 (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1929)

Τεύχος 12 (25 Οκτώβριος 1929)

 

Έτος Β’ τεύχη 13-17 (Νοέμβριος 1929 - 1930)

Τεύχος 13 (Νοέμβριος 1929)

Τεύχος 14 (Δεκέμβριος 1929)

Τεύχος 15 (Φεβρουάριος 1930)

Τεύχη 16 - 17

Kορυφή σελίδας

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy