Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

   

Ποδηλατική και αθλητική επιθεώρησις της Ανατολής
1898-1899

Έτος Α’ αρ.1-24 (1/10/1898 - 15/9/1899)

Έτος Α’ αρ.1-24 (1/10/1898 - 15/9/1899)

Τεύχος 1 (1 Οκτωβρίου 1898)

Τεύχος 2 (15 Οκτωβρίου 1898)

Τεύχος 3 (1 Νοεμβρίου 1898)

Τεύχος 4 (15 Νοεμβρίου 1898)

Τεύχος 5 (1 Δεκεμβρίου 1898)

Τεύχος 6 (15 Δεκεμβρίου 1898)

Τεύχος 7-8 (1 Ιανουαρίου 1899)

Τεύχος 9 (1 Φεβρουαρίου 1899)

Τεύχος 10 (15 Φεβρουαρίου 1899)

Τεύχος 11 (1 Μαρτίου 1899)

Τεύχος 12 (15 Μαρτίου 1899)

Τεύχος 13-14 (1-15 Απριλίου 1899)

Τεύχος 15-16 (1-15 Μαΐου 1899)

Τεύχος 17-18 (1-15 Ιουνίου 1899)

Τεύχος 19-20 (1-15 Ιουλίου 1899)

Τεύχος 21-22 (1-15 Αυγούστου 1899)

Τεύχος 23-24 (1-15 Σεπτεμβρίου 1899)

Kορυφή σελίδας 
 

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy