Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

   

Ρυθμός
1932-1934
Πειραιάς

Έτος Α’ Σεπτέμβριος 1932 - Αύγουστος 1933

Έτος Β’ Σεπτέμβριος 1933 - Αύγουστος 1934

Έτος Α΄(Σεπτέμβριος 1932 - Αύγουστος 1933)

Σεπτέμβριος 1932

Οκτώβριος - Νοέμβριος 1932

Δεκέμβριος 1932

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1933

Τεύχος Αναμνηστικόν 1933

Μάρτιος 1933

Διονύσιος Σολωμός (Βιβλιογραφία) 1933

Απρίλιος 1933

Μάιος 1933

Ιούνιος 1933

Αύγουστος 1933

Έτος Β’ (Σεπτέμβριος 1933 - Αύγουστος 1934 )

Σεπτέμβριος 1933

Οκτώβριος 1933

Νοέμβριος 1933

Δεκέμβριος 1933 - Ιανουάριος 1934

Φεβρουάριος 1934

Μάρτιος 1934

Απρίλιος 1934

Μάιος 1934

Ιούνιος 1934

Ιούλιος -Αύγουστος 1934

Kορυφή σελίδας 

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy