ENGLISH | FRANÇAIS
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βιβλιοθήκη, Συλλογές και Παραρτήματα

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ.20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ. +357-22892036, Φαξ +357-22750508

Ωράριο Λειτουργίας

(α) Τομέας Ανοικτής Πρόσβασης και Αναγνωστηρίου

Περιλαμβάνει την κύρια συλλογή βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Τα βιβλία είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Υπάρχει επίσης αναγνωστήριο 200 θέσεων για τους αναγνώστες, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο για πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Προσφέρονται υπηρεσίες δανεισμού και δικαίωμα χρήσης των φωτοτυπικών μηχανών. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται οι συλλογές Browning (Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία) και η συλλογή δωρεάς Dakin (Νεότερη Ελληνική Ιστορία).

(β) Τομέας Συλλογών Αναφοράς

Εκτός από τις ηλεκτρονικές συλλογές αναφοράς, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της ψηφιακής Βιβλιοθήκης εντός του πανεπιστημιακού δικτύου, προσφέρεται επίσης έντυπο υλικό αναφοράς, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί κ.α.

(γ) Τομέας Οπτικοακουστικού Υλικού

Περιλαμβάνει βιντεοκασέτες και πολυμέσα (multimedia) επιστημονικού και επιμορφωτικού περιεχομένου, συλλογή από μουσικοακουστικούς δίσκους (CDs), μικροταινίες (microfilm), χάρτες κλπ. καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάγνωσης και αναπαραγωγής.

(δ) Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας και Διαδανεισμού.

Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα διαδανεισμού (Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών, Βρετανική Βιβλιοθήκη κλπ) και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα βιβλίων και άρθρων περιοδικών που δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή της.

(ε) Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Από το 2000 λειτουργούν δύο ειδικά προσαρμοσμένοι σταθμοί εργασίας για τυφλούς και άτομα περιορισμένης όρασης. Είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο λογισμικό και συσκευές και επιτρέπουν τη χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης χωρίς τη μεσολάβηση βλεπόντων. Οι τυφλοί χρήστες στέλνουν και διαβάζουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, περιηγούνται στο INTERNET, κάνουν αναζητήσεις στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, ανανεώνουν δανεισμούς υλικού, ερευνούν βάσεις δεδομένων, διαβάζουν άρθρα από ηλεκτρονικά περιοδικά, εντοπίζουν και μελετούν ηλεκτρονικά βιβλία. Η ανάγνωση γίνεται με τη βοήθεια της ανανεούμενης γραμμής Braille (Braille display), ειδικού εκτυπωτή γραφής Braille, ειδικού λογισμικού μεγέθυνσης οθόνης ή/και με μετατροπή του περιεχομένου της οθόνης σε ακουστικό αποτέλεσμα με τη βοήθεια του συνθέτη φωνής (speech synthesiser). Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους διδάσκοντες δημιουργεί σταδιακά και κατά περίπτωση το ψηφιακό υλικό των μαθημάτων που απαιτούνται για την απρόσκωπτη φοίτηση των τυφλών φοιτητών.

Ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα βίντεο-παρακολούθησης μετά από έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Βιβλιοθήκη Περιοδικών

Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ.20537
1678 Λευκωσία
Τηλ. +357-22892092, Φαξ +357-22756310

Ωράριο Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη Περιοδικών βρίσκεται στη νέα πτέρυγα στο χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Διαθέτει σε σύστημα κινητών ραφιών 5.300 τίτλους επιστημονικών περιοδικών ξενόγλωσσων και ελληνικών, τόσο πρόσφατης όσο και παλαιότερης κυκλοφορίας. Η συλλογή είναι ταξιθετημένη σε θεματικές κατηγορίες και αλφαβητικά κατά τίτλο περιοδικού εντός κάθε κατηγορίας.

Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών περιλαμβάνει 30.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονται από συνδρομές, βάσεις δεδομένων και από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link). Περιλαμάνει επίσης, 150 περίπου ελληνικούς τίτλους, οι οποίοι προσφέρονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, αναγνωστήριο, υπηρεσία δανεισμού και φωτοτυπικές μηχανές.

Ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα βίντεο-παρακολούθησης μετά από έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παραρτήματα Βιβλιοθήκης

Αρχαιολογική Συλλογή

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Οδός Γλάδστωνος 12
1095 Λευκωσία
Τηλ. +357-22893571 / 22893572

Ωράριο Λειτουργίας

Η συλλογή στεγάζεται στους χώρους της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ερευνητών της και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποτελείται από 23.400 τόμους αρχαιολογικών βιβλίων και 400 τίτλους περιοδικών. Στους χώρους της βιβλιοθήκης βρίσκεται μέρος της Βυζαντινολογικής συλλογής Πάλλα. Το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται. Το παράρτημα διαθέτει σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο και φωτοτυπικές μηχανές.

Τουρκολογική Συλλογή (ΑΜΑΡΑΛ)

Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7
Τηλ. +357-22893545
+357-22893546
Φαξ +357-22374571

Ωράριο Λειτουργίας

Περιλαμβάνει μια αξιοσημείωτη συλλογή περίπου 26.500 Τουρκολογικών βιβλίων και 880 τίτλων περιοδικών, η οποία έχει ως στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, καθώς και εξωτερικών ερευνητών. Στη βιβλιοθήκη φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, και οι συλλογές Halasi-Khun Tibor, Andreas Tieze, Louis Bazin. Το παράρτημα είναι ανοικτό για το κοινό και διαθέτει σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο, υπηρεσία δανεισμού και φωτοτυπικές μηχανές οι οποίες επιδέχονται μόνο χάρτινες κάρτες.

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λεωφόρου Λάρνακος 167

(πλησίον της Πανεπιστημιούπολης)
Tηλ. +357-22893549

Ωράριο Λειτουργίας

Το Παράρτημα στεγάζεται στην Λεωφόρο Λάρνακος 167, πλησίον της Πανεπιστημιούπολης. Στο Παράρτημα φιλοξενούνται βιβλια κυρίως των Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικής, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, με Ταξινιμικό Αριθμό H–HJ και Q-V και στον κατάλογος της Βιβλιοθήκης εμφανίζουν στις Τοπικές Πληροφορίες/Local Holdings την ένδειξη:

  • Θέση/Location: UCY-LIB, PLATANIS
    ή
  • Θέση/Location: UCY-LIB, PELEGARIS

Το παράρτημα είναι ανοικτό για το κοινό και διαθέτει αναγνωστήριο (15 θέσεων), υπηρεσία δανεισμού και φωτοτυπική μηχανή. Η φωτοτυπική μηχανή λειτουργεί με τη χρήση της ταυτότητας του πανεπιστημίου, αφού προηγουμένως έχει φορτιστεί από τους κερματοδέκτες που βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών.

Βιβλιοστάσιο Στροβόλου (κλειστό βιβλιοστάσιο)

Οδός Βηθλεέμ 58

Απο το Σεπτέμβριο του 2006 λειτουργεί νέο παράρτημα βιβλιοθήκης ως κλειστό βιβλιοστάσιο (μη προσβάσιμο για τους χρήστες). Στο χώρο αυτό συγκεντρώνεται υλικό, το οποίο, λόγω έλλειψης χώρου δε βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και μεταφέρεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατόπιν αίτησης του χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, για δανεισμό ή για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης, την επόμενη μέρα.

 

Τελευταία ενημέρωση 13/09/2011