Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Λευκωσία, Τρίτη 20.3.2001

Προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Θέμα: Πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά περιοδικά ELSEVIER, SPRINGER

 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για επέκταση των πηγών ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και λόγω της συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), εξασφάλισε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών δύο ακόμη μεγάλων εκδοτών:

 ELSEVIER στο πλήρες κείμενο 1128 ηλεκτρονικών περιοδικών

SPRINGER  στο πλήρες κείμενο 527 ηλεκτρονικών περιοδικών

 Με τους εκδότες αυτούς η συλλογή μας σε ηλεκτρονικά περιοδικά ανέρχεται ήδη σε 3.386 προσβάσιμους τίτλους, χωρίς επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο πέραν αυτού που αντιστοιχεί στις δικές μας συνδρομές.

 Για ευκολότερη πρόσβαση, οι συνδέσεις προς τους νέους τίτλους περιελήφθησαν στους υπάρχοντες αλφαβητικούς καταλόγους στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/electronic_services/electronic_central_gr.htm

 Για διευκρινίσεις, ερωτήσεις και προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται μπορείτε να απευθύνεστε στις Βιβλιοθηκονόμους: 

           
Έλενα Διομήδη, τηλ.
89 2038,     email: elenad@ucy.ac.cy

           
Αρετή Γρηγορίου,
τηλ. 89 2092   email: liareti@ucy.ac.cy

Με τη δέουσα τιμή,
Φίλιππος Τσιμπόγλου
Διευθυντής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος

τηλ.: 00357 2 892030
Fax : 00357 2 750508
e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp/index.htm

                                                                                                      diglibinfo3

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy