Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα-
Εκδηλώσεις

__________________

      

Ενημέρωση για νέες συμφωνίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές του
Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
HEAL-Link

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω των νέων συμφωνιών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link έχει αποκτήσει από την 01/01/2006 πρόσβαση στα κατωτέρω:
 
- νέες πηγές :

 • American Psychological Association (PsycARTICLES)
 • Grove Art + Grove Music
 • IEEE (Journals & Proceedings)
 • Kluwer Law International
 • Oxford Reference Online
 • Sage
 • Springer Book Series (Advances in Polymer Science, Advances in Solid State Physics, The Handbook of Environmental Chemistry, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Lecture Notes in Physics, Molecular Sieves - Science and Technology, Progress in Colloid and Polymer Science, Reviews of Plasma Physics, Springer Tracts in Modern Physics, Structure & Bonding, Topics in Applied Physics, Topics in Current Chemistry, Topics in Organometallic Chemistry).
 • Springer e-Books (2329 e-books)
 • Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
 • Wilson Art Index Retrospective
 • παλαιά τεύχη (backfiles)

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών των εκδοτών Elsevier, Wiley, Springer, IOP, ACS  από το πρώτο κιόλας τεύχος, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

- βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL-Link. Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Τελευταία ενημέρωση 08/02/2006
________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy