Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Απολογισμός Βιβλιοθήκης 2003

1. Συνοπτική παρουσίαση

Οι κυριότερες δραστηριότητες που ανέλαβε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2003, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε 8 άξονες δράσης παρακάτω:

1.1 Πληροφοριακές πηγές και υλικό

1.1.1. Υποσυστήματα και πηγές της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε 8.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), στο κόστος των 492 τίτλων περιοδικών, στα οποία η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είχε από πριν συνδρομή και προέρχονται από τους 14 εκδότες που συνεργάζονται με την Κοινοπραξία. Η πρόσβαση σε 7.950 τίτλους περιοδικών είναι ηλεκτρονική μόνο (e-only access) (δηλαδή δεν λαμβάνουμε τα αντίστοιχα έντυπα) με εξασφάλιση «εσαεί πρόσβασης» (perpetual access) και μετά την πιθανή διακοπή της συνδρομής στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει πλέον και για τους αρχικούς 492 τίτλους.

 • Συνδρομή σε δεύτερη ψηφιακή συλλογή της υπηρεσίας J-STOR (παλαιά τεύχη περιοδικών προηγούμενων δεκαετιών) και προσθήκη 156 τίτλων στους 189 που υπήρχαν από το 2002.  

 • Αγορά 86 σειρών ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών από τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού, σε 180 CD-ROM από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.). Εγκατάσταση σε εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης για online πρόσβαση από υπολογιστές εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Συνδρομή σε τρεις νέες σημαντικές online βάσεις δεδομένων.

 • Στόχο της Βιβλιοθήκης αποτελεί η περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών πηγών, τόσο από απόψεως διεύρυνσης χρηστών (ιατροί, κυπριακές βιβλιοθήκες, οργανισμοί) όσο και από απόψεως έντασης της χρήσης (βλ. εκπαιδευτικά σεμινάρια σε χρήστες).

1.1.2  Συνέχιση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης.
 • Εξασφάλιση και εκπαίδευση νέου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης. Αποτελέσματα έτους 2003: καταλογογραφήθηκαν 28.679 αντίτυπα βιβλίων ή άλλου υλικού και δημιουργήθηκαν 23.478 νέες εγγραφές στον κατάλογο δημόσιας πρόσβασης (OPAC) της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Το 2003 εργάστηκαν συνολικά 22 καταλογογράφοι. Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 8 (από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στην καταλογογράφηση) λόγω πρόσληψής του στη Δημόσια Υπηρεσία με αισθητά ευνοϊκότερους όρους εργοδότησης, ενώ προσελήφθησαν 4 καινούργιοι οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν (και από τους οποίους οι 3 εργάζονται στην καταλογογράφηση).

1.1.3  Απόκτηση νέου έντυπου υλικού
 • Δωρίστηκαν στη Βιβλιοθήκη 1.540 βιβλία (τόμοι) ολικής αξίας περίπου ΛΚ14.700 (βάσει εκτίμησης).

 • Μετά από αίτημα του Τμήματος ΒΝΕ αποκτήθηκε το σύνολο της βιβλιοθήκης Δημήτρη Δασκαλόπουλου – Μαρίας Στασινοπούλου από τον προϋπολογισμό του Τμήματος: Η συλλογή περιελάμβανε πλήρεις σειρές 154 περιοδικών και 8.000 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας. Άρχισε άμεσα η καταλογογράφηση του υλικού.

 • Παραλαβή 5.206 βιβλίων από παραγγελίες Τμημάτων («κανονικές» αγορές με βάση αιτήματα Τμηνάτων).

1.2. Χώροι

1.2.1 Βιβλιοστάσια
 • Διαμόρφωση υφισταμένων χώρων για την δημιουργία νέων βιβλιοστασίων καθώς και γραφείων για την εγκατάσταση του νέου προσωπικού.

 • Λειτουργία Βιβλιοστασίου Πλατάνη: Δυναμικότητας 40.000 τόμων. Υπολογίζεται πλήρωση όλου του βιβλιοστασίου τον Ιούλιο 2004.

 • Εξασφάλιση επαρκούς χώρου για Τουρκολογική συλλογή στο Βιβλιοστάσιο Αμαράλ 7.

 • Συνέχιση προβλημάτων χώρου στην Ερευνητική Μονάδας Αρχαιολογίας.

1.2.2. Στελέχωση παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Πλήρης κάλυψη και συστηματική λειτουργία σε πλήρες ωράριο του Παραρτήματος Τουρκολογικής Συλλογής στο Αμαράλ 7, με την συνδρομή του προϋπολογισμού του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών

 • Μερική και ελλιπής κάλυψη αναγκών στελέχωσης της βιβλιοθήκης Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.

 • Νέο κτίριο Βιβλιοθήκης

 • Συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με τους Γάλλους και τους τοπικούς αρχιτέκτονες για τα σχέδια του νέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου».

1.3. Νέες Υπηρεσίες-Λειτουργίες

1.3.1. Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης σε τυφλούς
 • Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία φορητής συσκευής μεγέθυνσης για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η συσκευή χρησιμοποιείται σε συνεχή βάση από φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την διάρκεια των μαθημάτων τους.

 • Πιλοτική παραγωγής εναλλακτικών μορφών υλικού με ψηφιοποίηση έντυπου και ηχητικού υλικού. Πλήρης κάλυψη ατόμων με προβλήματα όρασης, ελλιπής κάλυψη τυφλών.

1.3.2. Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών σεμιναρίων (σύνολο 60 άτομα).

 • 7 συμμετοχές-αποστολές προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες εντός και εκτός Κύπρου.

 • Ενθάρρυνση συνέχισης των σπουδών του προσωπικού σε επιστήμη πληροφόρησης: 1 υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση πρώτου πτυχίου και 1 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στον τομέα Βιβλιοθηκονομία-Επιστήμη Πληροφόρησης, 2 στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνιολογία, Πληροφορική.

1.3.3  Εκπαίδευση χρηστών
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική βιντεοταινία «Πρώτη γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου» διάρκειας 28' μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ( mms://videoserver.cc.ucy.ac.cy/recorded/library.asf ).

 • Διοργάνωση 17 σεμιναρίων, σε 3 επίπεδα, σε 362 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Σύνταξη οδηγών χρήσης του καταλόγου της Βιβλιοθήκης, εκτύπωση φυλλαδίων, ανάρτηση των οδηγών στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης (http://library.ucy.ac.cy/geo/introduction_gr.htm).

1.4.  Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματισμών

 • Λειτουργία συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων μελών Βιβλιοθήκης. Έκδοση 1400 ταυτοτήτων Βιβλιοθήκης (όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, οι νέοι μεταπτυχιακοί και οι νέοι χρήστες του 2003). Ενίσχυση του Ταμείου Ευημερίας φοιτητών με το 50% των καθαρών εσόδων. Το 2003 δόθηκε από τη ΒΠΚ στο Ταμείο το ποσό των ΛΚ 2.620.

 • Εγκατάσταση κερματοδέκτη στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών για αυτόματη πίστωση μονάδων των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης.

 • Συνέχιση λειτουργίας συστήματος αυτόματου δανεισμού βιβλίων και οπτικού υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 • Συνέχιση λειτουργίας καρτών επαναφοράς τυποποιημένων ρυθμίσεων στους κοινόχρηστους υπολογιστές.

 • Συνέχιση λειτουργιών χρηστών (patron functions) στο σύστημα ADVANCE για online ανανεώσεις, κρατήσεις βιβλίων από το χώρο εργασίας των χρηστών.

 • Μείωση της τιμής αγοράς και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος καταλόγου δημόσιας πρόσβασης από ΛΚ12.000 σε περίπου ΛΚ 2.100 κατόπιν διαπραγματεύσεων.

 • Αξιοποίηση του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) που εγκαταστάθηκε από το ΚΗΥ εντός του χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και διάθεση από τη Βιβλιοθήκη καρτών ασύρματης δικτύωσης σε χρήστες με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

1.5. Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών

 • Καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφάλισης ολικής ποιότητας του Πανεπιστημίου.

 • Ολοκλήρωση καταγραφής δεικτών και στατιστικών. Έναρξη μέτρησης των πρώτων δεικτών.

 • Από συμπεράσματα συμμετοχής σε πρόγραμμα συγκριτικής αποτίμησης απόδοσης (benchmarking) με 5 ακόμη πανεπιστήμια του ACU (Association of Commonwealth Universities) προκύπτει ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου υστερεί κυρίως στην εκπαίδευση χρηστών. Για τη θεραπεία του προβλήματος, το 2002 είχε δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση προσωπικού, το 2003 ξεκίνησε η εκπαίδευση χρηστών.

 • Συστηματικός έλεγχος παλαιών και τρεχουσών οικονομικών απαιτήσεων από προμηθευτές. Διεκδικήθηκαν 773 τεύχη αξίας EUR29.156, ενώ εξασφαλίστηκε η παραλαβή των πιστωτικών των EUR13.316 για τα μη παραληφθέντα τεύχη των ετών 2000 και 2001.

 • Σύνταξη Σχεδίου Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2004-2006.

1.6 Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις με τρίτους.

1.6.1 Συμμετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράμματα.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργίας Ψηφιακού Αρχείου Προφορικής Ιστορίας» του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Η συμφωνία υπογράφηκε τον Μάρτιο 2003 και το αρχείο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Για την εργασία αυτή απασχολήθηκαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 για καταλογογράφηση και 3 για ψηφιοποίηση για διάστημα 5,5 μηνών. Μέσα στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν περίπου 10.000 εγγραφές και ψηφιοποιήθηκαν 7045 ώρες ηχογραφημένων συνεντεύξεων και 3021 φωτογραφίες συνδεδεμένες με τις εγγραφές.

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών

 • Υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών και Οργανισμών. Προτάσεις για συνεργασία με Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικού Μουσείου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Μουσείο Θεάτρου, και Προσφυγικά Σωματεία.

1.6.3. Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης

Δύο ανακοινώσεις στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σέρρες, 12-15 Νοεμβρίου 2003) από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Συνεντεύξεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

 • Παρουσίαση στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

 • Παρουσίαση στο Συνέδριο του Συλλόγου Ιατρών Λευκωσίας-Κερύνειας.

1.7 Εκκρεμότητες προς επίλυση

 • Έλλειψη προσωπικού (θεματικών βιβλιοθηκονόμων, πληροφορικών, μεταφορέων).

 • Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. Αναμονή σχεδίου μεταρρύθμισης.

 • Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων μέχρι οριστικής μεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

1.8. Στόχοι

 • Συστηματική εκπαίδευση χρηστών.

 • Ενοποίηση υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης (metαsearch).

 • Προγραμματισμός για την οργάνωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

 • Κάλυψη κενών συλλογής βιβλίων.

 • Οργάνωση υλικού ενδοπανεπιστημιακής παραγωγής (π.χ. διδακτορικές διατριβές).

 • Ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.

 • Συνεργασίες με κυπριακές βιβλιοθήκες (δημιουργία ιστοσελίδων, αυτοματοποίηση, υποστήριξη).

 • Έκδοση ταυτοτήτων για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας (πρόταση από ΟΝ).

2. Αναλυτική Παρουσίαση

2.1 Πληροφοριακές πηγές και υλικό

2.1.1 Υποσυστήματα και πηγές της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε 8.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι 14 εκδότες με τους οποίους υπάρχει συμφωνία είναι οι πιο κάτω:

 • Association for Computing Machinery (ACM)

 • American Chemical Society (ACS)

 • American Institute of Physics

 • Blackwell

 • Cambridge University Press

 • Elsevier's ScienceDirect

 • Institute of Physics

 • Kluwer

 • Lippincott, Williams & Wilkins

 • MCB University Press

 • Oxford University Press

 • Springer's Link

 • Taylor & Francis

 • Wiley InterScience

 • Ανανέωση 973 τίτλων έντυπων περιοδικών για το έτος 2004, με συνολικό κόστος €284.703. 492 τίτλοι έντυπων περιοδικών αφαιρέθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η πρόσβαση σε αυτά μετατράπηκε σε ηλεκτρονική μόνο (e-only access) λόγω της συμπερίληψής τους στην κοινοπραξία της HEAL-Link, με εξασφάλιση «εσαεί πρόσβασης» (perpetual access) και μετά την πιθανή διακοπή της συνδρομής στο μέλλον.

 • Αγορά από τη Βιβλιοθήκη 86 σειρών ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών από τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού (1831-1943), σε 180 CD-ROM, από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.). Έναρξη διαδικασίας εγκατάστασής τους σε εξυπηρετητή της βιβλιοθήκης για online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

 • Συνδρομή σε δεύτερη συλλογή της υπηρεσίας J-STOR (παλαιά τεύχη περιοδικών) και προσθήκη 156 τίτλων στους 189 που υπήρχαν από το 2002.  Οι νέοι τίτλοι κατανέμονται ανά τμήμα ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ

Αρ. νέων Τίτλων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

18

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

41

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

5

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11

Συν

156

 • Συνδρομή σε τρεις νέες βάσεις δεδομένων:

 • (α) Citation Index. Συλλογή βάσεων δεδομένων βιβλιογραφικών αναφορών οι οποίες αντλούνται από χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά και περιλαμβάνουν τον κατάλογο παραπομπών του άρθρου

 • (β) Current Index to Statistics. Βιβλιογραφικό ευρετήριο εκδόσεων στατιστικής και σχετικών κλάδων

 • (γ) FRANCIS. Βιβλιογραφική βάση δεδομένων η οποία καλύπτει θέματα ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών (Παραγωγή INIST Γαλλίας).

 • Αποτελεί άμεσο πλέον στόχο της Βιβλιοθήκης η περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών πηγών, τόσο από απόψεως διεύρυνσης χρηστών (εξωτερικοί: ιατροί, κυπριακές βιβλιοθήκες, οργανισμοί) όσο και από απόψεως έντασης της χρήσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εσωτερικούς χρήστες).

2.1.2 Συνέχιση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης.
 • Εξασφάλιση και εκπαίδευση νέου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης. Αποτελέσματα έτους σε αριθμούς:

 

Αντίτυπα που καταλογογραφήθηκαν το 2003

28.679

Αντίτυπα (σύνολο) μέχρι 31/12/2003*

88.810

Νέες εγγραφές που δημιουργήθηκαν στον κατάλογο το 2003

23.478

Νέες εγγραφές (σύνολο) μέχρι 31/12/2003*

79.682

Κόστος καταλογογράφησης έτους 2003

96.697,56

Κόστος ανά νέα εγγραφή

ΛΚ 4,12

Κυλιόμενο μέσο κόστος ανά εγγραφή στο τέλος του 2003

ΛΚ 3,29

* Από την έναρξη της αναδρομικής καταλογογράφησης τον Μάρτιο 2001.

 

Κατά τμήμα ή συλλογή, οι νέες εγγραφές που δημιουργήθηκαν το 2003 κατανέμονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ

Αρ. ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

BROWNING

2.507

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ - ΞΕΝΑ

803

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ - ΞΕΝΑ

529

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

3.690

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

9

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

252

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

1.158

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

112

ΔΩΡΕΕΣ

5.701

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

2.134

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

568

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1342

ΕΣΤΙΑ

544

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

97

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

387

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

481

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

397

ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΗ

116

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

35

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

375

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

357

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

156

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

56

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

74

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

990

ΦΥΣΙΚΗΣ

7

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

15

ΧΗΜΕΙΑΣ

21

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

565

Συν

23.478

 • Μέχρι το τέλος του 2003 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η καταλογογράφηση του υλικού της συλλογής του βιβλιοπωλείου ΕΣΤΙΑ, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο 2002. Τα καταλογογραφημένα αντίτυπα της Εστίας έφτασαν τον Δεκέμβριο 2003 τα 18.290, ενώ απέμενε μικρός αριθμός για την πλήρη καταλογογράφηση και αξιοποίηση της συλλογής.

 • Στο έργο της καταλογογράφησης (αναδρομικής και τρέχουσας) εργάστηκαν συνολικά 22 καταλογογράφοι. Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 8 (από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στην καταλογογράφηση) λόγω πρόσληψής του στη Δημόσια Υπηρεσία με αισθητά ευνοϊκότερους όρους εργοδότησης, ενώ προσελήφθησαν 4 καινούργιοι οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν (και από τους οποίους οι 3 εργάζονται στην καταλογογράφηση). Οι νέοι καταλογογράφοι έτυχαν εκπαίδευσης η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων:

 • Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ξενάγηση στους χώρους, εισαγωγή στις λειτουργίες και υπηρεσίες της,

 • Παρουσίαση και περιήγηση στις ιστοσελίδες της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου ήτοι στον κατάλογο ανοιχτής πρόσβασης OPAC, στις βάσεις δεδομένων στο ULTRANET και στο Διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά περιοδικά, στο ευρετήριο των χρήσιμων συνδέσεων κλπ.

 • Σύντομη εισαγωγή στα προγράμματα του Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

 • Το μορφότυπο UNIMARC, πεδία, δείκτες

 • Πρότυπο AACR2,

 • Αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων (authority files),

 • Ταξινομικό Σύστημα LC (Library of Congress),

 • Το λογισμικό πρόγραμμα σύστημα ADVANCE,

 • Χρήση προτύπου z39.50 και αρχείου εργασίας για εντοπισμό εγγραφών σε καταλόγους βιβλιοθηκών στο Διαδίκτυο, αποθήκευση και επεξεργασία,

 • Πολιτική καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

 • Πρακτική εξάσκηση, δοκιμαστικές εγγραφές σε ποικιλία θεμάτων αντιμετώπιση προβλημάτων καταλογογράφησης,

 • Εισαγωγή εγγραφών στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την οικονομική και ποιοτική διάσταση, το σημαντικότερο όφελος από τη μέθοδο οργάνωσης της αναδρομικής καταλογογράφησης που ακολουθεί η Βιβλιοθήκη, αποτελεί η δημιουργία μιας καλά οργανωμένης ομάδας με την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα να αναλάβει και να φέρει σε πέρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, την αναδρομική καταλογογράφηση και άλλων (ή/και όλων των) Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

2.1.3 Απόκτηση νέου έντυπου υλικού
 •  Δωρίστηκαν στη Βιβλιοθήκη 1.540 βιβλία (τόμοι), από τα οποία τα 1.404 ήταν ολικής αξίας ΛΚ14.703 (βάσει εκτίμησης). Αναλυτικότερα, οι κυριότερες δωρεές του έτους ήταν:

 

Δωρητής

Αρ. τόμων

Αξία δωρεάς*

Gollan, Bruce

585

5.556**

Deutsche Forschungsgem Einschaft

164

2155

Cavit An, Ahmet

129

354

Σχίζας, Χρίστος Ν.

67

653

Πανεπιστήμιο Πατρών

59

490

Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδος

58

742

Ισπανική Κυβέρνηση

53

375

La Boite Lire

46

520

Hodge, Trevor

36

486

Vitti, Mario

31

142

Μπενάκης, Λίνος

15

160

Ισπανική Πρεσβεία

12

113

Υπόλοιποι

285

8.513

Συν

1.540

14.703***

* Σε ΛΚ, βάσει εκτίμησης. ** Για 449 τόμους. *** Για 1.404 τόμους.

 

 • Αγορά της Βιβλιοθήκης Δημήτρη Δασκαλόπουλου – Μαρίας Στασινοπούλου. Μετά από αίτημα και σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών κατέστη δυνατή η αγορά της βιβλιοθήκης του βιβλιοκριτικού Δημήτρη Δασκαλόπουλου από την Αθήνα. Η συλλογή αποτελείται από πλήρεις σειρές 154 περιοδικών και 8.000 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας (συνεργασία με Τμήμα ΒΝΕ). Το υλικό μεταφέρθηκε στο Βιβλιοστάσιο Πελεγκάρη όπου γίνεται καταγραφή και καταλογογράφησή του από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Μέχρι τις 31/12/2003 είχαν καταλογογραφηθεί 1.529 αντίτυπα (βιβλίων) της συλλογής Δασκαλόπουλου.

 • Παραλαβές από παραγγελίες Τμημάτων («κανονικές» αγορές). Κατά το 2003 παρελήφθησαν από παραγγελίες που έκαναν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 5.206 βιβλία, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ

Αρ. ΒΙΒΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

191

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

279

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

67

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

208

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

755

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

124

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

672

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

792

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

248

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

133

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

403

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

653

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

104

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

38

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

76

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

414

ΦΥΣΙΚΗΣ

15

ΧΗΜΕΙΑΣ

21

Συν

5.206


Όλοι οι ακαδημαϊκοί ενημερώνονται πλέον σε τακτική βάσει ανά δίμηνο για τις νέες παραλαβές ανά Τμήμα, με αποστολή e-mail και μέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy/acquisitions/acq_gr.htm).

2.2 Χώροι

2.2.1 Βιβλιοστάσια
 • Διαμόρφωση υφισταμένων χώρων για την δημιουργία νέων βιβλιοστασίων καθώς και γραφείων για την εγκατάσταση νέου προσωπικού. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη έγιναν μικρές τροποποιήσεις στη διαρρύθμιση του χώρου με αποτέλεσμα η χωρητικότητα των βιβλιοστασίων να αυξηθεί κατά 70 τρεχούμενα μέτρα. Επίσης, δημιουργήθηκε χώρος για στέγαση δύο νέων μελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

 • Λειτουργία Βιβλιοστασίου Πλατάνη. Στην αποθήκη Πλατάνη έγιναν οι δέουσες εργασίες προκειμένου να μετατραπεί σε βιβλιοστάσιο, για κάλυψη των άμεσων αναγκών φύλαξης υλικού της Βιβλιοθήκης. Το νέο βιβλιοστάσιο είναι δυναμικότητας περίπου 40.000 τόμων και  υπολογίζεται να πληρωθεί κατά 100% τον Ιούλιο 2004.

 

Βιβλιοστάσιο Πλατάνη

 

 • Επαρκής χώρος για Τουρκολογική συλλογή στο Βιβλιοστάσιο Αμαράλ 7. Ο χώρος στο κτίριο Αμαράλ 7 είχε διαμορφωθεί το 2002 για τη στέγαση και λειτουργία της Τουρκολογικής συλλογής και μετά την εγκατάσταση κινητών ραφιών κατέστη δυνατή η σωστή φύλαξη 30.000 τόμων. Σήμερα εκτιμάται ότι ο χώρος αυτός επαρκεί για τις ανάγκες της συλλογής που θα προκύψουν μέχρι την οριστική μεταφορά στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

 • Συνέχιση προβλημάτων χώρου στην Ερευνητική Μονάδας Αρχαιολογίας. Ο διαθέσιμος χώρος για βιβλιοστάσια στην ΕΜΑ έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η ουσιαστική ανεπάρκεια χώρου για στοιχειώδη φύλαξη του υλικού εμποδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση της συλλογής, η οποία αυξάνεται διαρκώς από αγορές και δωρεές.

2.2.2 Στελέχωση παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Πλήρης κάλυψη και συστηματική λειτουργία σε πλήρες ωράριο του Παραρτήματος Τουρκολογικής Συλλογής στο Αμαράλ 7. Το παράρτημα είναι επαρκώς στελεχωμένο και παρουσιάζει συνεχή και εύρυθμη λειτουργία στους τομείς της καταλογογράφησης και της εξυπηρέτησης, σε πλήρες ωράριο.

 • Μερική και ελλιπής κάλυψη αναγκών βιβλιοθήκης Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Η Βιβλιοθήκη παρέχει σε μόνιμη βάση μία βιβλιοθηκονόμο στην ΕΜΑ για τις απαραίτητες εργασίες της καταλογογράφησης, η οποία όμως δεν επαρκεί για την κάλυψη πλήρους ωραρίου λειτουργίας της εν λόγω Βιβλιοθήκης. Οι ελλείψεις αυτές δεν συμπληρώνονται ούτε και με την αξιοποίηση εργοδοτούμενων φοιτητών στον χώρο της ΕΜΑ και οι δυσλειτουργίες συνεχίζονται.

2.2.3 Νέο κτίριο Βιβλιοθήκης

 • Συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με τους αρχιτέκτονες για τα σχέδια του κτιρίου. Σύνταξη σύνοψης (brief) λειτουργιών, προδιαγραφών, μετρήσεων και εκτιμήσεων για τους χώρους του νέου κτιρίου.

2.3 Νέες Υπηρεσίες-Λειτουργίες

2.3.1 Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης σε τυφλούς
 • Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία φορητής συσκευής μεγέθυνσης για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Από την ημέρα απόκτησή της η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς από φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

 

 

 • Πιλοτική παραγωγής εναλλακτικών μορφών υλικού με ψηφιοποίηση έντυπου και ηχητικού υλικού. Πλήρης κάλυψη ατόμων με προβλήματα όρασης, ελλιπής κάλυψη τυφλών.

2.3.2 Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης
 • Πραγματοποίηση εξωτερικών σεμιναρίων (σύνολο 35 άτομα) με συμμετοχή όλου του προσωπικού (MS Excel I – 25 άτομα, MS Project – 10 άτομα).

 •  Πραγματοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων για χρήση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ 5.0 με συμμετοχή 25 μελών του προσωπικού, κυρίως καταλογογράφων.

 • 7 συμμετοχές-αποστολές προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες εντός και εκτός Κύπρου. Αναλυτικότερα:

-  2 συμμετοχές στη Διημερίδα Υπηρεσίες Ανάπτυξης της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών (Κρήτη)

- 1 συμμετοχή στη Συνεδρίαση IFLA των Εμπειρογνωμόνων σε Διεθνή Συστήματα Καταλογογράφησης (Φρανκφούρτη)

- 4 συμμετοχές στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σέρρες). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε με 2 εισηγήσεις (βλ. §2.6.3)

 • Ενθάρρυνση συνέχισης των σπουδών του προσωπικού σε επιστήμη πληροφόρησης (1 υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση πρώτου πτυχίου, 1 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό).

2.3.3 Εκπαίδευση χρηστών
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική βιντεοταινία «Πρώτη γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου» διάρκειας 28' μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ( mms://videoserver.cc.ucy.ac.cy/recorded/library.asf ).

 • Διοργάνωση 17 σεμιναρίων σε 362 φοιτητές. Έγιναν συνολικά σεμινάρια σε 3 επίπεδα: (α) Εισαγωγή-γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη και τις Υπηρεσίες της, (β) ΣΕΜΒΙΒ1 «Κατάλογος της Βιβλιοθήκης», και (γ) ΣΕΜΒΙΒ2 «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης» (βλ. πίνακα), ενώ στο τέταρτο επίπεδο (ΣΕΜΒΙΒ3 «Εξειδίκευση σε συγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Βάσεις») δεν έγιναν σεμινάρια μέσα στο 2003 (έγιναν όμως το 2004).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αρ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αρ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6

208

ΣΕΜΒΙΒ 1

8

116

ΣΕΜΒΙΒ 2

3

38

ΣΕΜΒΙΒ 3

-

-

Συν

17

362

 • Σύνταξη οδηγών χρήσης του καταλόγου της Βιβλιοθήκης, εκτύπωση φυλλαδίων, ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης (mms://videoserver.cc.ucy.ac.cy/recorded/library.asf).

2.4 Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματισμών

 • Λειτουργία συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων μελών Βιβλιοθήκης. Εντός του 2003 εκδόθηκαν περίπου 1400 ταυτότητες Βιβλιοθήκης, κυρίως για εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χρήστες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Αρ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

972

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

40

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

295

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

23

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

59

Σύνολο

1389

Το Ταμείο Ευημερίας φοιτητών ενισχύθηκε με το 50% των καθαρών εσόδων από την έκδοση ταυτοτήτων. Το 2003 δόθηκε από τη ΒΠΚ στο Ταμείο το ποσό των ΛΚ 2.620.

 • Εγκατάσταση κερματοδέκτη και στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών για αυτόματη πίστωση μονάδων των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης. Αντίστοιχος κερματοδέκτης είχε εγκατασταθεί και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη το 2002.

 • Συνέχιση λειτουργίας συστήματος αυτόματου δανεισμού βιβλίων και οπτικού υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 • Συνέχιση λειτουργίας καρτών επαναφοράς τυποποιημένων ρυθμίσεων στους κοινόχρηστους υπολογιστές και εξοικονόμηση ανθρωποωρών απασχόλησης των πληροφορικών της Βιβλιοθήκης σε καθημερινή βάση.

 • Συνέχιση λειτουργιών χρηστών (patron functions) στο σύστημα ADVANCE για online ανανεώσεις, κρατήσεις βιβλίων από το χώρο εργασίας των χρηστών.

 • Αξιοποίηση του ασύρματου δικτύου που εγκαταστάθηκε από το ΚΗΥ εντός του χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και διάθεση από τη Βιβλιοθήκη καρτών ασύρματης δικτύωσης σε χρήστες με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Από τις 16/4/2004 μέχρι τις 31/12/2004 διατέθηκαν ασύρματες κάρτες (μετ’ επιστροφής) σε 71 χρήστες της Βιβλιοθήκης.

2.5 Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών

 • Καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφάλισης ολικής ποιότητας του Πανεπιστημίου.

 • Ολοκλήρωση καταγραφής δεικτών και στατιστικών. Έναρξη μέτρησης των πρώτων δεικτών. Στα πλαίσια του εγχειρήματος για «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών Απόδοσης στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου» η Βιβλιοθήκη (όπως και όλες οι άλλες υπηρεσίες) χρειάστηκε να καθορίσει ποσοτικές μετρήσεις στις διαδικασίες λειτουργίας της, με στόχο να είναι σε θέση να αξιολογήσει την απόδοσή της. Οι μετρήσεις αυτές καθορίστηκαν και κατόπιν συγκροτήθηκε ενιαίο έγγραφο 66 σελίδων που περιείχε όλες τις προτεινόμενες μετρήσεις για τη Βιβλιοθήκη, και το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2003.

 • Από συμπεράσματα συμμετοχής σε πρόγραμμα συγκριτικής αποτίμησης απόδοσης (benchmarking) με 5 ακόμη πανεπιστήμια του ACU (Association of Commonwealth Universities) προκύπτει ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου υστερεί κυρίως στην εκπαίδευση χρηστών. Για τη θεραπεία του προβλήματος η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είχε δώσει έμφαση το 2002 στην εκπαίδευση προσωπικού, ενώ το 2003 ξεκίνησε η συστηματικότερη εκπαίδευση χρηστών (βλ. §2.3.3).

 • Συστηματικός έλεγχος παλαιών και τρεχουσών οικονομικών απαιτήσεων από προμηθευτές. Διεκδικήθηκαν 773 τεύχη που αντιστοιχούσαν σε 336 τιμολογημένους τίτλους, συνολικής αξίας EUR29.156. Εκτός από τις διεκδικήσεις τιμολογημένων συνδρομών, έγιναν διεκδικήσεις για άλλους 38 τίτλους που δεν είχαν τιμολογηθεί. Επίσης, εξασφαλίστηκε η παραλαβή των πιστωτικών των EUR13.316 για τα μη παραληφθέντα τεύχη των ετών 2000 και 2001.

 • Σύνταξη Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2006. Στο Σχέδιο καθορίζονται οι στόχοι της Βιβλιοθήκης για την τριετία 2004-2006 και οι προϋποθέσεις για εκπλήρωσή τους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης, των γενικότερων προσανατολισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και των υφιστάμενων συνθηκών στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.

2.6 Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις με τρίτους.

2.6.1 Συμμετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράμματα.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα «Δημιουργίας Ψηφιακού Αρχείου Προφορικής Ιστορίας» του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η σύμβαση-πρόταση υπογράφηκε τον Ιούνιο 2003 και το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρθε σε ΛΚ 35.000 και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε εκπαίδευση όλων των καταλογογράφων στο λογισμικό σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0 (βλ. §2.3.2). Επιλέγηκε ομάδα 4 καταλογογράφων η οποία εκπαιδεύτηκε περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες της καταλογογράφησης του υλικού των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, καθώς και 3 ατόμων για ψηφιοποίηση. Μέσα σε διάστημα 5,5 μηνών ψηφιοποίηθηκε, καταλογογραφήθηκε και διασυνδέθηκε με τις 10000 εγγραφές όλο το υλικό που αποτελείτο από 7045 ώρες ηχογραφημένων συνεντεύξεων και 3021 φωτογραφιών. Συνολικά απασχολήθηκαν 14 μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση σε ένα μικρό δείγμα εγγραφών είναι δυνατή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://194.42.4.240/opac/zconnectell.html (επιλογή: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών).

2.6.2 Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών
 • Υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών και Οργανισμών. Προτάσεις για συνεργασία με Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικού Μουσείου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Μουσείο Θεάτρου, και Προσφυγικά Σωματεία.

2.6.3 Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης

Δύο ανακοινώσεις στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σέρρες, 12-15 Νοεμβρίου 2003).

-     Η μία ανακοίνωση έγινε από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Φίλιππο Τσιμπόγλου σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας ELiDOC Γεώργιο Βουγιουκλή και είχε τίτλο «Συλλογικός Κτάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών–Πορεία υλοποίησης».

-     Η δεύτερη ανακοίνωση έγινε από τον Μάριο Ζέρβα και τον Ανδρέα Κ. Ανδρέου και είχε θέμα τη «Διαδικασία ψηφιοποίησης ηχητικού υλικού αρχείου προφορικής παράδοσης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου» (βλ. §2.6.1).

 • Συνεντεύξεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

- 4 Απριλίου 2003: Συνέντευξη στον καθηγητή Παντελή Βουτουρή, στην τηλεοπτική εκπομπή «Προσκήνιο».

- 14 Μαΐου 2003: Συμμετοχή σε συζήτηση σε ραδιοφωνική εκπομπή της Κίκας Ολυμπίου με θέμα «Διαδίκτυο και βιβλία», με τον Καθηγ. Μάριο Δικαιάκο.

- 20 Ιουνίου 2003: Τηλεφωνική συνέντευξη στην Όλγα Πιερίδου, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Περίπλους».

Παρουσίαση στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Παρουσίαση στο Συνέδριο του Συλλόγου Ιατρών Λευκωσίας-Κερύνειας «Ιπποκράτης».

2.7 Εκκρεμότητες προς επίλυση

 • Έλλειψη προσωπικού (θεματικών βιβλιοθηκονόμων, πληροφορικών, μεταφορέων).
 • Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. Αναμονή σχεδίου μεταρρύθμισης.
 • Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων μέχρι οριστικής μεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

2.8 Στόχοι 2004

 • Συστηματική εκπαίδευση χρηστών.
 • Ενοποίηση υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης (metαsearch).
 • Προγραμματισμός για την οργάνωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.
 • Κάλυψη κενών συλλογής.
 • Οργάνωση υλικού ενδοπανεπιστημιακής παραγωγής (π.χ. διδακτορικές διατριβές).
 • Ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.
 • Συνεργασίες με κυπριακές βιβλιοθήκες (δημιουργία ιστοσελίδων, αυτοματοποίηση, υποστήριξη).
 • Έκδοση ταυτοτήτων για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας (πρόταση Οργανισμού Νεολαίας).

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy