Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα | English |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

    

ΠΡΟΣ:  Όλους τους χρήστες-μέλη της Βιβλιοθήκης

ΑΠΟ: Φίλιππο Τσιμπόγλου, Διευθυντή Βιβλιοθήκης

ΗΜΕΡ.:04 Μαρτίου, 2003

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Συστήματος Αυτόματου Δανεισμού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη


Σας ενημερώνουμε ότι, από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003 τίθεται σε λειτουργία στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης το Σύστημα Αυτόματου Δανεισμού. (βλ. φωτογραφία)

Με το σύστημα αυτό όλα τα μέλη-κάτοχοι ταυτότητας μέλους της Βιβλιοθήκης, θα έχουν και τη δυνατότητα επιλογής να δανείζονται βιβλία μόνοι τους, χωρίς τη μεσολάβηση προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Οι ώρες δανεισμού, κατά συνέπεια επεκτείνονται καλύπτοντας όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (καθημερινά 08:30-20:30) αλλά και τα Σάββατα (09:00-14:00).

Παρακαλούμε όλα τα μέλη που έχουν χάσει την ταυτότητά τους να ενημερώσουν τη Βιβλιοθήκη (library@ucy.ac.cy)για την απώλεια της ταυτότητας τους, το αργότερο μέχρι τις 14 Μαρτίου 2003, ώστε να γίνει η απενεργοποίησή της.

Αν δεν μας ενημερώσουν υπάρχει κίνδυνος δανεισμού βιβλίων στο όνομά τους από άτομα που μπορεί να την έχουν βρει.

Η Βιβλιοθήκη δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τους δανεισμούς μέσω του Συστήματος Αυτόματου Δανεισμού με απολεσθείσες ταυτότητες.

Όσοι ενδιαφέρονται για έκδοση νέας ταυτότητας μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Βιβλιοθήκη (κα. Άντζιη Μάτσα, τηλ. 22 892038)

  • Καθημερινά 12:00-13:00 και
  • Κάθε Δευτέρα 15:00-16:00.

Η ταυτότητα μέλους της Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, κατά περίπτωση, από τους δικαιούχους για είσοδο σε χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημίου, για φόρτιση από κερματοδέκτη μονάδων για φωτοτυπίες, επίδειξή της για χρήση υπηρεσιών σε πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες του εξωτερικού κ.ά.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy