ENGLISH | FRANÇAIS
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

19-02-2009

http://www.cna.org.cy/website/turkish/subject1.shtm#UCYLIB

ÖZEL KONU Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü - KHA’na mülakat


Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Filippos Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesinin Üniversitesi’nin dışında önemli rol oynadığını vurgulayarak, kütüphanenin Kıbrıs’ta başka Kıbrıs kütüphaneleriyle araştırma ve milli kütüphane rolü oynadığını söyledi.

Tsimpoglou Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) verdiği mülakatta, diğer Kıbrıs kütüphanelerinin ortak bir gelişme planını desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim modelinin öğretme ve bibliyografya modeli olduğunu belirtti.

Kütüphanenin başka kütüphanelerle işbirliği konusuna değinen Tsimpoglou, işbirliğinin ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bir kütüphanenin tüm bilgileri almasının imkansız olduğunu kaydetti.

Tsimpoglou, kütüphanenin Yunan Akademik Kütüphaneleri (HEAL-LINK) kooperatifi üyesi olduğunu vurgulayarak, aynı çerçevesinde Kıbrıs Akademik Kütüphaneleri Örgütünün kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü, Kıbrıs Akademik Kütüphaneler Örgütüne Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi ve Açık Üniversite’nin katıldığını belirtti.

Tsimpoglou, kütüphanenin HEAL-LINK üyesi olarak 20000-250000 elektronik dergi ve 20000 elektronik kitabı olduğunu belirterek, kütüphanenin 267.289 kitaba ve 700 dergiye sahip olduğunu söyledi.

Kütüphanenin Kıbrıs, Arkeoloji ve Türkoloji koleksiyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Tsimpoglou, kütüphanenin Kıbrıs Üniversitesi dışında bir rol oynadığını kaydetti.

Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi dışında oynadığı rolle Kıbrıs Üniversitesi içindeki rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Kütüphanenin başka Kıbrıs kütüphaneleriyle ilişkileri konusuna değinen Tsimpoglou, kütüphanenin diğer kütüphanelerin Kıbrıs toplumunun ihtiyaç seviyesine yükselmesi için koordinasyon rolü oynadığını söyledi.

Kütüphanenin hangi seviyelerde çalışma yaptığı konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, kütüphanenin Kıbrıs üniversitesi, Kıbrıs araştırma topluluğu, Kıbrıs kütüphaneleri ve uluslararası düzeyde çalıştığını vurguladı.

Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi’nin hedeflerine hizmet ettiğini vurgulayarak, üniversitenin eğitim prosedürüne katkı koyduğunu söyledi.

Kütüphanenin dijital döneme geçtiğini belirten Tsimpoglou, kütüphanede dijital materyal olduğunu kaydetti.

Kütüphanenin işbirliği konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, kütüphanenin işbirliği kurması gerektiğini belirtti.

Tsimpoglou, kitapların çoğunluğunun kütüphanenin ADVANCE/GEAC sisteminden araştırılabileceğini vurgulayarak, kütüphanenin sahip olduğu veri tabanlarının çoğunluğunu HEAL-LINK’e katılmasından kaynaklandığını belirtti.

Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü, Kıbrıs Üniversitesi’nin dijital eğitime önemi vererek bu konuda çok para harcadığını kaydetti.

Kütüphanenin Yunan Akademik Kütüphaneleri ortak kataloğu kurulmasına katkı koyduğunu belirten Tsimpoglou, ortak kataloğa 45 üniversitenin katıldığını, 3 milyon kitabın gerçek zamanda bulunabileceğini söyledi.

Kıbrıs Üniversitesi Kütüphane Müdürü, Yunan Akademik Kütüphaneler zemininde Kıbrıs Kütüphaneleri pilot kataloğu kurulduğunu kaydederek, kataloğa 15 kütüphanenin katıldığını vurguladı.

Kütüphanenin UNICA şebekesine katıldığını belirten Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi’nin şebekenin bilim komitesine katıldığını söyledi.

Tsimpoglou, kütüphanenin ve Avrupa Araştırma Kurumları (LIBER) ve Kütüphaneler Uluslararası Federasyonu (İFLA) üyesi olduğunu belirterek, kütüphanenin araştırma kütüphanesi rolü oynamak istediğini söyledi.

Tsimpoglou, kütüphanenin Avrupa Dijital Kütüphanesi’ne (EUROPEANNA) vermek için bir koordinasyonu olduğunu söyledi.

Kütüphanenin nasıl geliştirileceği konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, kütüphanenin yer sorunu olduğunu vurgulayarak, kütüphanenin öğrencilere dijital eğitim vermesinin imkansız olduğunu söyledi.

Kütüphanenin projeleri ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, Avrupa finansmanı ile eski Cumhurbaşkanları Spyros Kyprianou ve George Vassiliou arşivlerinin dijital kaydına başlandığını vurguladı.

Tsimpoglou aynı çerçevede eski başsavcı Stella Souliotis arşivinin dijital kaydedilmesine başlandığını vurgulayarak, EOKA Mücadelesinin Tarihi Anıtı Kurulu’nun arşivinin dijital kaydetmesine devam edildiğini söyledi.

Kıbrıs Üniversitenin Arkeoloji Araştırma Ünitesi’nin fotoğraf arşivinin dijital kaydına başlandığını belirterek, kütüphanenin internet sayfasından Yunan Edebiyat ve Tarih Arşivi’ne girilebileceğini kaydetti.

Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi Fransızca Bölümü işbirliğiyle Yunan basınından Victor Hugo hakkında çıkan makalelerin dijital kaydının yapıldığını vurgulayarak, Yunan Akademik Kütüphaneleri Kongreleri’nin dijital kaydının da yapıldığını belirtti.

Yunan Kütüphanecileri Şirketi dergilerinin de dijital kaydının yapıldığını belirten Tsimpoglou, Kıbrıs Üniversitesi bilimsel araştırmalarının da dijital kaydının yapılacağını söyledi.

Dijital ve sanal kütüphane anlamıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, dijital kütüphanenin kaynaklarının kütüphane içinde bulunabileceğini belirterek, sanal kütüphanenin kaynaklarının kütüphanenin dışında olmasına rağmen bilgisayarla ulaşılabileceğini kaydetti.

Yeni kütüphane binasının inşa edilmesi konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, Dakis İoannou ailesinin kütüphanenin yeni binasının inşa edilmesi için 3 milyon Kıbrıs Lirası bağışta bulunduğunu, Fransız mimar Jean Nouvelle’in planlarını tamamlandığını belirtti.

Tsimpoglou, yeni binasının büyük bir yenilik olacağını vurgulayarak, binanın inşa edilmesine 2009 yılında başlanacağını açıkladı.

Kütüphanenin bütçesinin yeterli olup olmayacağı konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, bütçenin yeterli olduğunu söyledi.

Tsimpoglou, Kıbrıs kütüphaneleri arasında yakın işbirliği olması gerektiğini vurgulayarak, Eğitim Bakanlığı’nın okul, belediye kütüphaneleri için bir rapor hazırlamasını istediğini belirtti.

Kütüphanenin kullanıcılara nasıl hizmet ettiği konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, kütüphanenin herkese hizmet verdiğini vurguladı.

Kütüphanenin Türkoloji koleksiyonuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsimpoglou, amacın Türkoloji bölümünün hedeflerine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Tsimpoglou, HALASI-KUHN, ANDREAS TIETZE, LOUIS BAZIN koleksiyonlarına sahip olduklarını belirterek, farklı dillerinde 25000 kitap ve 700 dergi olduğunu kaydetti.

KHA/MM/KBI/2009