Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Πρόγραμμα συνάντησης και ενημέρωσης νεοεισερχομένων φοιτητών
στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρει προς τους χρήστες της, διοργανώνει ημίωρες συναντήσεις για γενική ενημέρωση όλων των νεοεισερχομένων φοιτητών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλοι οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Νέα Πτέρυγα (κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου, Καλλιπόλεως 75), στην αίθουσα Ε006 κατά τη μέρα και ώρα που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με :
κα Έλενα Διομήδη, τηλ. 22895198
κο Στέφανο Σταυρίδη τηλ. 22892166

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή 27/8/2004

10:00-10:30 π.μ.

 • Μαθηματικών και Στατιστικής

ΜΑΣ

Δευτέρα 30/8/2004

10:30-11:00 π.μ.

 • Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών - Τουρκικές Σπουδές

ΤΟΥ

Δευτέρα 30/8/2004

12:00-12:30 μ.μ.

 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας – Κλασικές Σπουδές

 • Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτική Εκπαίδευση

ΚΛΑΣ

ΕΠΑΠ

Δευτέρα 30/8/2004

1:30-2:00 μ.μ.

 • Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΔΔΕ

Δευτέρα 30/8/2004

2:15-2:45 μ.μ.

 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας – Φιλοσοφία

 • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

ΙΣΑ

ΦΙΛ

ΒΝΕ

Δευτέρα 30/8/2004

3:00-3:30 μ.μ.

 • Οικονομικών

ΟΙΚ

Τρίτη 31/8/2004

10:30-11:00 π.μ.

 • Φυσικής

ΦΥΣ

Τρίτη 31/8/2004

11:30-12:00 π.μ.

 • Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία

 • Αγγλικών Σπουδών Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

ΓΑΛ

ΑΓΓ

Τρίτη 31/8/2004

1:30-2:00 μ.μ.

 • Χημεία

 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Πολιτική Επιστήμη

 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Κοινωνιολογία

ΧΗΜ

ΠΟΛΕ

ΚΟΙΝ

Τετάρτη 1/9/2004

12:00-12:30 μ.μ.

 • Ψυχολογίας

 • Επιστημών της Αγωγής - Δημοτική Εκπαίδευση
  (1–80 σύμφωνα με σειρά επιτυχίας)

ΨΥΧ

ΕΠΑΔ

Τετάρτη 1/9/2004

1:30-2:00 μ.μ.

 • Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση
  (81–150 σύμφωνα με σειρά επιτυχίας)

ΕΠΑΔ

Πέμπτη 2/9/2004

1:30-2:00 μ.μ.

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής

 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΗΜΥ

ΜΜΠ

ΠΠΜ

Παρασκευή 3/9/2004

12:00-12:30 μ.μ.

 • Πληροφορικής

ΕΠΛ

Ενημέρωση σελίδας 30/07/2004

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ]  [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ Χάρτης Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Κύπρου]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy